НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив
Основно меню

Актуални новини

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА, И ФОТОГРАФИЯ  ,,МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ'' -2021г. - НУ Отец Паисий - Динк

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА, И ФОТОГРАФИЯ ,,МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ'' -2021г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА, И ФОТОГРАФИЯ ,,МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ'' -2021г.
ФОНДАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА -ЗАНИМАНИЕ 29.09.2021 - НУ Отец Паисий - Динк

ФОНДАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА -ЗАНИМАНИЕ 29.09.2021

ФОНДАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА -ЗАНИМАНИЕ 29.09.2021

02.04.21г.

...

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА-2021г

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА-2021г

16 ноември – Международен ден на толерантността

16 ноември – Международен ден на толерантността

Родителска среща

Родителска среща

договори-храна

договори-храна

ИНСТРУКТАЖ

ИНСТРУКТАЖ

На 14.09.2020 г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на деца и ученици. На родителската среща ще бъдете запознати с : - Правилника за дейността на училището. -Училищните учебни планове. -Избраните познавателни книжки и учебници.

На 14.09.2020 г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на деца и ученици. На родителската среща ще бъдете запознати с : - Правилника за дейността на училището. -Училищните учебни планове. -Избраните познавателни книжки и учебници.

На 08.09.2020г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на деца и ученици , записани в подготвителна група и в първи клас.

На 08.09.2020г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на деца и ученици , записани в подготвителна група и в първи клас.

Допълнително обучение Занимания по интереси-2020г

Допълнително обучение Занимания по интереси-2020г

Занимания по интереси -1,2,3,4 ПГ.

Занимания по интереси -1,2,3,4 ПГ.

ОБЩА ПОДКРЕПА 3 , 4 КЛАС

ОБЩА ПОДКРЕПА 3 , 4 КЛАС

ОБЩА ПОДКРЕПА 3 КЛАС

ОБЩА ПОДКРЕПА 3 КЛАС

Обща подкрепа

Обща подкрепа

ГРАФИК

ГРАФИК

График ''Подкрепа за успех''

График ''Подкрепа за успех'

Честит празник на всички деца! От колектива на НУ "Отец Паисиѝ" с.Динк

Честит празник на всички деца! От колектива на НУ "Отец Паисиѝ" с.Динк

Честит празник на всички деца! От колектива на НУ "Отец Паисиѝ" с.Динк

Честит празник на всички деца! От колектива на НУ "Отец Паисиѝ" с.Динк

ГРАФИК

ГРАФИК
Раздаване по схемите плод и мляко 30.04.2020г. - НУ Отец Паисий - Динк

Раздаване по схемите плод и мляко 30.04.2020г.

Раздаване по схемите плод и мляко 30.04.2020г.

занимания по интереси

занимания по интереси

ПЛАН-ПРИЕМ

ПЛАН-ПРИЕМ

ПЛАН-ПРИЕМ

ПЛАН-ПРИЕМ

ВАЖНО

...

ВАЖНО

...

заповед

...

Родителска среща 18.12.2019г-прибиране и задържане на учениците в училище.

18.12.2019г-Прибиране и задържане на учениците в училище.

Родителска среща -14.02.2020г.

Запознаване на родителите с резултатите на учениците от I срок на учебната година.

Обявление

Обявление

Родителска среща с родителите на деца и ученици , записани в подготвителна група и в първи, втори, трети и четвърти клас за учебната 2019-2020 година

На 19.09.2019 г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на деца и ученици. На родителската среща ще бъдете запознати с : - Правилника за дейността на училището. -Училищните учебни планове. -Избраните познавателни книжки и ...

Родителска среща с родителите на деца и ученици , записани в подготвителна група и в първи клас за учебната 2019-2020 година

На 05.09.2019 г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на деца и ученици , записани в подготвителна група и в първи ...