НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Колектив

Директор: Вълка Пашкулова

Счетоводител: Величка Стоилкова

 

Учител ПГ: Ана Танакова

 

 

Учители, начален етап на основното образование I-IV клас:

Теодора Ангелова Христозова 

Албена Сергеева Соколова

Валентин Димитров Аджеларов

Георги Николаев Манавски

Гергана Николаева Кръстева

  Педагогически съветник:Валентин Аджеларов

  Образователен медиатор  по НП ,, Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници:Сийка Атанасова

Учители ЦДО:

Наталия Георгиева Павлова 3-4 клас сборна група

Петя  Димитрова Николова 1-2 клас сборна група

 

История
Училищен екип
Прием
Учебен календар