НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Членове на обществения съвет към НУ"Отец Паисий" с.Динк

Председател:

1.Иван Рашков -представител на община Марица