НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Членове на обществения съвет към НУ"Отец Паисий" с.Динк

Председател:

1.Катя Аргирова- родител на ученик от 2 клас

Членове:

  1.Йосиф Димитров- родител на ученик от IV клас

  2.Тодор Иванов- изявен общественик

  3. Илия Странджев - представител Общинска администрация

  4.Гюрга Соколова-родител на дете от 4клас

Резерви:

1.Айше Йосифова- родител на дете от 4 клас

2.Веселина Сотирова- родител на ученичка от ПГ