НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Вътрешни правила за защита на личните данни