НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Условия за организиране на формите на обучение