НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Училището работи с електронен дневник shkolo.-https://app.shkolo.bg/