НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Заявка за учебници и учебни помагала 2020-2021г.