НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Седмично разписание 2020 - 2021г.