НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Съобщение за поверителност на личните данни 2021-2022г.