НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Програма за превенция на ранното напускане на училище