НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Програма за предоставяне на равни възможности