НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Правилник за пропускателния режим