НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Правилник за дейността на училището

Прикачени документи

ПДУ.pdf