НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Правила за работа в условията на COVID-19