НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19