НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училището