НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

План за работата на екипа по ключови компетентности Начален етап