НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

План на педагогически съветник 2022-2023г.