НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

П Л А Н ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА