НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Насоки за работа в условията на COVID - 19