НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Мерки за повишаване качеството на образованието