НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

История

Първото училище в село Динк е открито 1905 г. в частна сграда. То продължило да функционира като частно училище до 1912-1913 г., когато става държавно. Първото училище, построено със средства от населението, е разрушено от земетресението през 1928 г. През 1929 г. е построена сградата на сегашното училище „Отец Паисий”.

История
Училищен екип
Прием
Учебен календар