НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

График за дежурства на ЦДОУ 2020-2021г.

Прикачени документи

График ЦОУД 2020-2021г..pdf