НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

График на педагогически съветник 2022-2023г.