НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Дневен режим 2020-2021г.