НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда