НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

За училището

История
Училищен екип
Прием
Учебен календар