НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив
Основно меню

Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта".