НУ "Отец Паисий"
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив
Основно меню

НУ ,,Отец Паисий'' отбеляза първи ноември ден на народните будители -2022 г.