НУ Отец Паисий
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Членове на обществения съвет към НУ"Отец Паисий" с.Динк

Председател:

1.Катя Аргирова- родител на ученик от I клас

Членове:

  1.Йосиф Димитров- родител на ученик от IV клас

  2.Тодор Иванов- изявен общественик

  3. Меглена Шикова- представител Общинска администрация

  4.Гюрга Соколова-родител на дете от ПГ

Резерви:

1.Айше Йосифова- родител на дете от ПГ

2.Веселина Сотирова- родител на ученичка от I клас