НУ Отец Паисий
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

На 19.09.2019 г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на деца и ученици.

На родителската среща ще бъдете запознати с :

- Правилника за дейността на училището.

-Училищните учебни планове.

-Избраните познавателни книжки и учебници.