НУ Отец Паисий
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

На 05.09.2019 г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на деца и ученици , записани в подготвителна група и в първи клас.