НУ Отец Паисий
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

ОБЩА ПОДКРЕПА 3 , 4 КЛАС