НУ Отец Паисий
Начално училище в село Динк, обл. Пловдив

Актуални новини

ВАЖНО

...

ВАЖНО

...

заповед

...

Родителска среща 18.12.2019г-прибиране и задържане на учениците в училище.

18.12.2019г-Прибиране и задържане на учениците в училище.

Родителска среща -14.02.2020г.

Запознаване на родителите с резултатите на учениците от I срок на учебната година.

Обявление

Обявление

Родителска среща с родителите на деца и ученици , записани в подготвителна група и в първи, втори, трети и четвърти клас за учебната 2019-2020 година

На 19.09.2019 г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на деца и ученици. На родителската среща ще бъдете запознати с : - Правилника за дейността на училището. -Училищните учебни планове. -Избраните познавателни книжки и ...

Родителска среща с родителите на деца и ученици , записани в подготвителна група и в първи клас за учебната 2019-2020 година

На 05.09.2019 г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на деца и ученици , записани в подготвителна група и в първи ...